News

ISKRAEMECO JE PRIDOBIL EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJNI PROJEKT DIGITALIZACIJE »DIGITALNI DVOJČEK ZA DIGITAL LEAN«

Iskraemeco in njegovo podjetje GL Charge sta v okviru konzorcija še štirih partnerjev (ADD, Iskra AMS, 3 Projekt, Q-Mins) prejela subvencijo za izboljšanje notranjih procesov s pomočjo vitkih strategij, ki bodo narejene na podlagi vitkih storitev analize podatkov. Digitalni dvojček za Digital Lean je projekt, na katerega se je Iskraemeco kot vodilni konzorcijski partner prijavil […]

Read More